Във Варна стартира интегриран проект за устойчива градска среда

Френското посолство, Община Варна и Далкия Варна започват работа по уникална пилотна инициативаВ морската ни столица се подписа меморандум за сътрудничество между Община Варна, Посолството на Република Франция и „Далкия Варна“ ЕАД. Споразумението определя ролята на всяка страна по реализацията на уникален проект за пълно обновяване на един жилищен микрорайон, който има 11 жилищни сгради с над 900 апартамента и две обществени учреждения. Проектът е наречен “Нашето зелено Трошево” и ценното в него е, че по програмата за устойчиво градско развитие ще се обнови напълно междублоковото пространство – пътища, паркоместа, градинки, площадки, осветление и места за отдих. Това ще гарантира пълното обновяване на цял микрорайон в града.

Идеята за проекта се появява на базата на една студентска програмна инициатива на Френския институт, с подкрепата на „Далкия“. Група студенти, на база индивидуални разговори с живущите в района, разработиха идеен проект за промяна и адаптиране на градската среда, според потребностите и нуждите на жителите, Общината и топлофикационното дружество. Тази работа бе оценена и надградена с решението за промотиране и започване на мащабен пилотен проект.

„За нас ще е истинско удоволствие да реализираме тази тристранна синергия между местна власт, научен младежки потенциал в лицето на българските и френски студенти и нашите усилия като местен доставчик на енергия, за да направим този район наистина „зелен“, възможно най-енергийно ефективен и атрактивен за нашите настоящи и бъдещи клиенти“, сподели г-н Тодор Николов, изпълнителен директор на „Далкия Варна“, след подписване на споразумението с Общината и Френското посолство.

„Посолството на Република Франция в България има за цел да развие силни двустранни отношения между двете държави, а областта на градското планиране е една от най-обещаващите страни на това сътрудничество. Ние ще подпомогнем проекта като предоставим експертна помощ при изготвянето на идеен проект, с помощта на Висшето национално училище по архитектура в Тулуза и Dalkia (Veolia), в подкрепа на архитектурната ориентация на градоустройствената инициатива във Варна“, сподели Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Посолството на Република Франция в България.

„Община Варна“ ще участва в проекта „Нашето зелено Трошево“ чрез координация, методологична и административна помощ в процеса на кандидатстването на сградите, както и чрез съдействие в изготвянето на работен проект, кандидатстване и последващо финансиране - с целеви средства по Програмата за устойчиво градско развитие и заделения за междублокова инфраструктура и зелени площи общински бюджет за 2016 г.“, разказа за подкрепата на Община Варна в инициативата кметът Иван Портних.

При реализацията на първия проект за интегрирано решение ще се използват две оперативни програми за развитие. Така ще се санират 11-те жилищни сгради по програмата за саниране на многофамилните жилища, като „Далкия“ ще присъедини 4 жилищни блока и ще инвестира в индивидуалните части на системите за отопление и гореща вода, които не се покриват от програмата. Сградите, които искат това, могат да преминат към т.нар. хоризонтален тип отоплителни инсталации, при които отоплението и горещата вода се разпределят през общите части на сградата – стълбищната клетка. Така всеки клиент ще може да има индивидуален топломер и водомер, и контрол върху сметката си.

Източник:
Християна Крулева
ПР мениджър, Havas PR

Mimo, m.mladenov@infovarna.com
Изтеглено от InfoVarna.com